Hai 4

Wernerov izvještaj
2020/21
Komentari i napomene su poželjeni  
Još uvijek vlada Covid-19 i meni je trebalo novi zimski projekat. Odlučio sam se za Hai 4 od Wolfgang Wehrling iz njemačkog časopisa FMT 2016-11/12
Hai (prijevod: "morski pas") je leteće krilo, ima raspon krila od 4044 mm, trup od 1044 mm i pogon će biti Turnigy Aerodrive SK3 - 4250-500KV.
 
...i ovdje počne moje izvješće
 
Sa CNC-frezom su stranice i okviri za trup brzo rezane. Ovdje lijepim pojačanja (letvice 3x5mm) za stranice od trupa.
Poslije toga sam napravio vertikalni stabilizator. Konstruiran je od rebra i letvica 3x5mm.
Ovdje je već jedna strana plankirana i pojačana ramenjača zalijepljena.
Druga strana je plankirana i čekam da se osuši.
Trup je uskoro gotov i oplata za prilaz elektronike i baterije je konstruirana. Samo još šmirglanje...
Oplata se drži sa jedne strane sa tiplom a sa druge strane sa magnetima.
Vertikalni stabilizator je već zalijepljen, da bi mogao uskladiti gornje plankiranje.
Gornje plankiranje je već zalijepljeno. Otvor služi kao izlaz zraka, jer ću uzeti Turbo-Spinner za hlađenje motora i elektronike.
Plastićni pokrivać otvora sam štampao sa 3D-štampačem.
Jedan dio rebara, taman frezano.
Krila se sastoje od tri djela, poćetni je srednji. Ovdje su srednja rebra stavljena na donju ramenjaču.
Poslije toga, nakon što sam zalijepio sva rebra,
gornja ramenjača je stavljena.
Prije što sam poćeo sa plankiranjem, ja sam zalijepio cijevčice od mjeda sa epoxi-lijepilom. Tu se spajaju ti krilski djelovi sa železnom šipkom.
Tu sam poćeo sa plankiranjem sa donje strane.
Razmak od ramenjače je genijalno konstruiran od Wolfgang Wehrling, ovako nema puno otpada od balze.
Tu sam metnuo letvicu od 6 mm ispod izlazne ivice. Tako se dobije željeno savijanje krila.
Onda sam poćeo sa ugradnjom i lijepljenjem ukručenja ramenjača.
Ugradnja servača u krilu. Predviđeni su poklopci sa gornje strane, da ne bi morao rezati krilo, ako bude neki kvar.
Dalje se radi na gornjem plankiranju.
Priprema i stavljanje kablova za servače. Za prikljućak sam frezao male pločice, jer u krilu samo lemljenje dolazi u obzir.
Srednje krilo plankirano.
Trup sa srednjim krilom.
Vanjski djelovi krila na isti naćin su napravljeni kao srednje krilo. Zato ovdje pokažem samo slike bez komentara.
 
 
 
 
 
 
Konstrukcija od vrha krila. Na vanjske strane se podmetne naslon i onda se zalijepi rebro R29 okomito prema radnoj površini.
Krajevi od vrha krila se zalijepe. Treba šmirglati jedan mali kut i onda sam to zalijepio na rebro R31. Dok se nisu osušili fiksirao sam ih sa iglicama i podmetnuo sam jedan naslon.
Kontrola, dali su isti.
Spoj od krila i vrh krila učvrstio sam sa jednom vrpcom staklenog platna i epoxi ljepilom.
Ovako izgleda, kad je lijepo šmirglano.
Zato što sam več radio sa epoxiem, zalijepio sam i sve spojnice za komandu krilca i zakrilca.
Zalijepio sam i krajnju letvu na napadnom rubu.
Da bi dobio profil koj je ravnomjeran, uvijek šmirglam po istom redu - i to bez pauze!
Prvo sa gornje strane: Lijevo vanjsko krilo, srednjo krilo, desno vanjsko krilo, onda sve to sa donje strane.
Koji red, zapravo svejedno je, glavna stvar je, da imaš jedan red! Sviđa mi se rezultat.
Ovdje sam montirao servače i zalemio sam priključke. Poslije toga sam sve uključio i testirao.
Kao uvijek, krilca peglam direktno na krila.
Srednje krilo je napravlijeno.
Vanjsko krilo (za donju stranu).
Svi djelovi krila su peglani. Na donju stranu od srednjeg krila, montirao sam prijemnik. Jednostavnije je priključiti jedan SBEC, nego svaki put 6 krilca.
Početak od trupa.
...i završen.
Još čeka vaganje a ja čekam lijepo vrijeme.